Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
hoặc  Đăng ký
Trợ giúp
Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
• Bước 1: Đăng ký tài khoản
Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng nhấp chuột vào đây để đăng ký
• Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống
• Bước 3: Đăng ký hồ sơ trực tuyến
• Bước 4: Theo dõi hồ sơ
Tra cứu dịch vụ công
Danh sách Dịch vụ công Trực tuyến của Tổng cục Thủy sản
Thứ tự Tên dịch vụ công Mức độ
Lĩnh vực: Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
1
Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng
Mức 2
2
Nhập khẩu tàu cá đóng mới
Mức 2
3
Nhập khẩu tàu cá viện trợ
Mức 2
4
Đăng ký tàu cá không thời hạn
Mức 2
5
Đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)
Mức 2
6
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới
Mức 2
7
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Mức 2
8
Cấp giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu
Mức 2
9
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê – mua tàu
Mức 2
10
Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
Mức 2
11
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán
Mức 2
12
Mức 3
13
Mức 3
14
Mức 3
15
Mức 3
16
Mức 3
Lĩnh vực: Nuôi trồng Thủy sản
1
Nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản để sản xuất, gia công nhằm mục đích tái xuất theo hợp đồng đã ký với nước ngoài
Mức 2
2
Nhập khẩu giống thủy sản, thủy sản sống để tái xuất theo hợp đồng đã ký với nước ngoài
Mức 2
3
Nhập khẩu thủy sản sống không có tên trong Danh mục các loài thủy sản sống được phép nhập khẩu để đánh giá rủi ro
Mức 2
4
Nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản để khảo nghiệm
Mức 2
5
Nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản để nghiên cứu
Mức 2
6
Nhập khẩu thủy sản làm giống để khảo nghiệm
Mức 2
7
Nhập khẩu thủy sản làm giống để nghiên cứu
Mức 2
8
Nhập khẩu thủy sản chưa có tên trong danh mục hàng hóa nhập khẩu thông thường, Danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
Mức 2
9
Đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản để khảo nghiệm
Mức 2
10
Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm thuỷ sản được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
Mức 2
11
Chỉ định lại Tổ chức chứng nhận sản phẩm thuỷ sản được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
Mức 2
12
Mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm thuỷ sản được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
Mức 2
@Copyright by Tổng cục Thủy sản. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 84.4.66805011 | Fax: 84.4.37245411 | Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Số lượt truy cập: